IPOLYSZÖGI TAGÓVODA

2660 IPOLYSZÖG, IPOLYSZÖGI U. 2..


kezdőlapkapcsolatlinkekTelefonszámunk: 35/301-375

Központi Óvoda - Ipolyszögi Tagóvoda

       

Óvodánk csendes falusi környezetben, a település központjában, de azért nyugodt, forgalomtól távoli helyen található. Az épületben két nagy terem, egy tágas csoportszoba, egy tornaterem található. A vegyes életkorú csoportban két óvó nénivel és egy dadus nénivel várja a település gyermekeit.

Őszinte gyermekszeretettel élmény gazdag óvodai élet biztosítására törekszünk.

Fontos számunkra az érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes, családias légkör kialakítása, a gyermekközpontúság, a másság elfogadását elősegítő integrált nevelés.
Kiemelt feladatunk a hátrányos helyzetű gyermekek nevelése.
A gyermekek eltérő fejlettségi szintjét, fejlődési ütemét szem előtt tartva differenciált és egyéni bánásmóddal törekszünk személyiségük harmonikus fejlesztésére, a hátrányok megszüntetésére. Nevelő munkánkat, a fejlesztést, felzárkóztatást heti rendszerességgel logopédus, gyógypedagógus és fejlesztő pedagógus segíti.

Napirendünkben az életkori és egyéni sajátosságihoz igazodva egyensúlyban van a játék, a mozgás és az egyéb tevékenységek.

Az évszakok változása és a hozzájuk tartozó jeles napok megünneplése adják tevékenységeink keretét.

A mindent átszövő legtermészetesebb tevékenység, a játék elsődlegességét hirdetjük, amelybe spontán módon, komplexen épül be valamennyi fontos gyermeki tevékenység, a verselés, mesélés, éneklés, rajzolás, mozgásos játékok, a képesség fejlesztés, stb. Falusi lehetőségeinket kihasználva törekszünk szűkebb és tágabb környezetünk tevékeny, tapasztalati megismerésére.

Gyermekeink számára igyekszünk egészséges, jó környezetet biztosítani.
Csoportszobáink tágasak, barátságosak. Folyamatosan törekszünk a korszerűsítésre, a megfelelő eszközök beszerzésére. Nagy figyelmet fordítunk az egészséges életmód szokásainak kialakítására. Udvarunk füves fás, egy komplex mászóka, valamint egyéb fajátékok biztosítják a mozgásformák sokféleségét, a megfelelő biztonságos szabad levegőn való játékot. Fákkal, bokrokkal, sziklakerttel szegélyezett füves területen sokirányú mozgásra, játékra, homokozásra van lehetőség. A teraszon, ami még sajnos nem fedett, nyári időszakban rajzolásra, valamint a tízórai és uzsonna elfogyasztására, babázásra, szerepjátékra is mód nyílik.

Elérhetőségeink:

2660 Ipolyszög Ipolyszögi út 2.
Tagóvoda-vezető: Törökné Tóth Mária
Tel/fax: 35/301-375
e-mail: ipolyszog.ovoda@freemail.hu

Központi intézmény


Központi Óvoda

 

Tagóvodáink:


Nyitnikék Tagóvoda


Meseerdő Tagóvoda


Cseperedő Tagóvoda


Játékvár Tagóvoda


Ipolyszögi Tagóvoda


Patvarci Tagóvoda