NYITNIKÉK TAGÓVODA

2660 BALASSAGYARMAT, MÓRICZ ZS. U. 4-6.


kezdőlapkapcsolatlinkekTelefonszámunk: 35/301-153

Központi Óvoda - Nyitnikék Tagóvoda

       

Óvodánk a város legrégebben alapított óvodája, mely a város keleti részén elterülő Móricz Zsigmond úti lakótelep szomszédságában található homogén és részben osztott 7 csoporttal működik. Csoportjaink szervezésénél igyekszünk a szülői igényeket figyelembe venni. Parkosított udvar, tágas, napfényes csoportszobák biztosítják a 190 gyermek számára a nyugodt, kellemes környezetet.

Helyi programunkkal a gyermekek testi, szociális és érzelmi szükségleteit kívánjuk kielégíteni.

A szülőkkel együttműködve a biztonságos, szeretetteljes légkör kialakítására és megőrzésére törekszünk. Beszoktatásnál az anyás beszoktatást részesítjük előnybe, mely gyermek, szülő részére egyaránt könnyebbé teszi az óvodai életbe való beilleszkedést.

Programunk kiindulási vonala a környezet tevékeny megismerésére, megszerettetésre és védelmére való nevelés. Programunk egyediségét adja, hogy a természeti környezetre figyelve, a Jeles napok számbavételével tervezzük mindennapjainkat.

Célunk a közvetlen és tágabb környezet felfedeztetése során a gyermekek pozitív érzelmi viszonyának kialakítása a természeti – emberi – tárgyi világ értékei iránt, hogy megtálalják helyüket a környezetben, az őket körülvevő világban. Folyamatos napirendünk lehetővé teszi, hogy a gyerekek kedvük és érdeklődésük szerint választhatnak különböző tevékenységek között. A játékot tartjuk a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenységének, ezt tartjuk nevelésünk leghatékonyabb eszközének is. Nevelési elveink szerint sikeresen alkothat a hátrányos helyzetű és a tehetséges gyermek egyaránt. Tevékenységeink szervezésénél komplexitásra törekszünk, az ismereteket nem elszigetelten, hanem összefüggéseiben, kölcsönhatásaiban sajátítják el a gyermekek, úgy ahogy az a valóságban előfordul. Nevelési elveinket a folyamatosan bevezetésre kerülő Kompetencia alapú óvodai programcsomag is megerősíti.

Gyermekeink élményvilágát megfelelő színvonalú programokkal egészítjük ki. Az általunk szervezettek között szerepelnek többek között az őszi terménybemutató, és a hagyományápolás.

Főbb feladatunk:

  • egészséges életmód alakítása,
  • érzelmi nevelés, szocializáció biztosítása
  • egyéni bánásmód, értelmi fejlesztés
  • kiemelt környezeti nevelés

Elérhetőségeink:

2660 Balassagyarmat Móricz Zs. út 4-6.
Tagóvoda-vezető: Tolnainé Suhajda Zsuzsanna
Tel/fax: 35/301-153
e-mail: nyitnikek@freemail.hu

Központi intézmény


Központi Óvoda

 

Tagóvodáink:


Nyitnikék Tagóvoda


Meseerdő Tagóvoda


Cseperedő Tagóvoda


Játékvár Tagóvoda


Ipolyszögi Tagóvoda


Patvarci Tagóvoda