KÖZPONTI ÓVODA

2660 BALASSAGYARMAT, DEÁK. F. U. 19


kezdőlapkapcsolatlinkekTelefonszámunk: 35/300-122

Központi Óvoda - Székhelyintézmény

       

Intézményünk a város központjában nyugodt, kellemes környezetben működik.
Két épületrészben lévő, 5 csoportunkat vegyes és homogén összetétellel szervezzük.
A szülők számára lehetőséget kínálunk, hogy gyermeküknek, nevelési igényeiknek megfelelő óvodai nevelést válasszanak. Férőhelyünk 125 fő, melyet a jelentkezők magas száma miatt gyakran túllépünk.

Óvodánk rendelkezik torna, valamint logopédiai, fejlesztő szobával.
A két épületrészünket nagy, közös udvar köti össze, amely 2008 év tavaszán került felújításra. Játékaink az Európai Uniós szabványoknak megfelelőek, esztétikusak. Jó lehetőséget biztosítanak a gyerekek mozgásigényének kielégítésére. Ezt segítik elő a kiegészítő játékaink is: kerékpárok, triciklik, rollerek, gimnasztikai labdák, stb, melyeket a gyermekek nagy szeretettel használnak.

Óvodai nevelésünkben a családi nevelésre alapozva gyermekközpontú, szeretetteljes, családias légkör kialakítására törekszünk. Ezt erősítjük az anyás beszoktatással, a rendszeres családlátogatásokkal és a szülőkkel szervezett közös programokkal is.
A gyerekek óvodai életét – tevékenykedtetésüket, ismeretszerzésüket – a játékra alapozva szervezzük meg,. Nevelési módszereink között szerepel a Kompetencia alapú óvodai programcsomag bevezetése, mely nagy hangsúlyt fektet az egyéni, illetve mikrocsoportos tapasztalatszerzésre, a differenciált fejlesztésre, az óvoda-iskola átmenet megkönnyítésére.

Pedagógiai munkánkkal igyekszünk megalapozni a néphagyományok (szüret, Lucázás, betlehemezés, farsangolás, stb), valamint a jeles napok (Föld napja, Állatok világnapja, Víz napja, stb) ápolását. Ünnepeink, ünnepélyeink a szülők előtt nyitottak, jól működő szülői munkaközösségünkkel a kölcsönös jó kapcsolat kialakítására törekszünk. Napirendünkre a folyamatosság jellemző, a gyermekek életkorának megfelelő óvodai életritmus kialakítására törekszünk, melyben kiemelt szerepet kap a szokásrendszer kialakítása. Gyermekeinket a másság elfogadására neveljük. Óvodánkba fogadjuk a Sajátos Nevelési Igényű gyermekeket. Heti rendszerességgel szervezünk hitoktatást, orvosi javaslatra gyógytornát.

Szülői igény szerint különböző délutáni foglalkozásokat is szervezünk:

  • Népi gyermekjátékok
  • Foci
  • Zene ovi
  • Vízhez szoktatás

Részt veszünk minden olyan városi, megyei, országos programban, ami gyermekeink pozitív fejlődését segíti elő. Büszkék vagyunk arra, hogy a nevelőmunkák eredményességét az általános iskolák pozitívan igazolják vissza.

Elérhetőségeink:

2660 Balassagyarmat, Deák F. út 19.
Óvodavezető: Pálinkás Zoltánné
Tel/fax.: 35/300-122
e-mail: postmaster@kozpontiovoda.t-online.hu

Központi intézmény


Központi Óvoda

 

Tagóvodáink:


Nyitnikék Tagóvoda


Meseerdő Tagóvoda


Cseperedő Tagóvoda


Játékvár Tagóvoda


Ipolyszögi Tagóvoda


Patvarci Tagóvoda